MENU +
KAYIT TR EN HAKKINDA KONUŞMACILAR PROGRAM KAYIT PRATİK BİLGİLER İLETİŞİM
ISTANBUL ULUSLARARASI SU FORMU

KONUŞMACILAR

Aslıhan KERÇ

Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Aslıhan KERÇ

Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Aslıhan Kerç lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, doktoraçalışmalarını ise Boğaziçi Üniversitesinde çevre mühendisliği bölümlerindetamamladı. Marmara Üniversitesinde asistan olarak başladığı akademik kariyerine aynı üniversitede doçent olarak devam edenDr. Kerç, çalışmalarını su ve atıksu arıtımında kimyasal ve ileri oksidasyon teknolojilerinin kullanımı, suyun geri kazanımı, mikro kirleticiler ve su yönetimi alanlarında sürdürmektedir. 2005-2011 yılları arasında Yaşam ve Çevre Bilimleri Daimi Komitesi’nin üyesi olarak Avrupa Bilim Vakfında (ESF)' TÜBİTAK’ı temsil etti. 2012 yılından bu yana Türkiye Su Enstitüsü’nde (SUEN) Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü olarak görev yapmakta ve SUEN’i, OECD Su Yönetişimi Girişimi, Water JPI, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Su Konseyi gibi uluslararası platformlarda temsil etmektedir. Dr.Kerç 2015 yılından bu yana UNEP Küresel Atıksu Girişimi (GW2I)'nin başkanlığını yürütmektedir.

Ayhan IŞIK

Mekânsal Planlama Grup Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Ayhan IŞIK

Mekânsal Planlama Grup Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Ayhan Işık; Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunudur. Işık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İyileştirme Dairesi Başkanlığı altında Mekânsal Planlama Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Akif ÖZKALDI

Müsteşar, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Akif ÖZKALDI

Müsteşar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Akif Özkaldı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl DSİ Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak kariyerine başladı. 1991 yılında Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. DSİ’de çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 2011-2016 yılları arasında DSİ Genel Müdürü olarak görev yaptı. İstanbul Melen İçme Suyu Projesi, KKTC Su Temini Projesi ve Afrika’ya Su Temini Projesi başta olmak üzere birçok önemli projenin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı. Akif Özkaldı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmekte olup, Dünya Su Konseyi (WWC), Uluslararası Sulama Drenaj Komisyonu (ICID) ve Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) üyesidir.

Bert DIPHOORN

Kıdemli Danışman, Urban WaterS HUb ve Eski Başkan Yardımcısı, BM Su

Bert DIPHOORN

Kıdemli Danışman, Urban WaterS HUb ve Eski Başkan Yardımcısı, BM Su

Bert Diphoorn Utrecht Üniversitesinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Beşeri Coğrafyası üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bölgesel kalkınma bankaları, kalkınma idareleri, Birleşmiş Milletler ve hibe aktaran kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. BM Su Programının Başkan Yardımcılığı görevinde su konusunda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) izlenmesi için gerekli çerçevenin tasarımını yürüttü. UN-HABITAT’a bağlı Akvo'da Bağış ve Kaynak Seferberliği Hizmetleri Bölümü (DRRMS) yöneticiliği ve Küresel Su İdareleri İşbirliği (GWOPA)'nin başkanlığınıyaptı. Bert Diphoorn, UN-HABITAT İnsani Yerleşimler Finansmanı Bölümü Direktörlüğü yanında, Nayrobi'deki Su, Hıfzıssıhha ve Altyapı Bölümünün başkanlığı ile Afrika Kalkınma Bankası ve Hollanda Dışişleri Bakanlığında farklı görevler üstlendi.

Birguy Lamizana-Diallo

Program Görevlisi, UNEP

Birguy Lamizana-Diallo

Program Görevlisi, UNEP

Doktorasını, tatlı su kaynakları ekolojisi alanında tamamlamış olan Birguy Lamizana, 20 seneyi aşkın süredir ekosistem ve su kaynakları yönetimi, çevresel etki değerlendirme ve bütünleşik su kaynakları yönetiminde kapasite geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Batı ve Orta Afrika'da milli parklar ve koruma alanlarının yönetimine nehir havzası organizasyonları, STKlar ve toplumun katılımının sağlanmasında önemli deneyim sahibidir. 2009 yılında UNOPS ve 2012 yılında UNEP’e katılmadan önce IUCN Batı Afrika bölgesel sulak alanlar ve su kaynakları programının koordinatörü olarak görev yaptı. Küresel Su Ortaklığı (GWP) Afrika Su Kalkınma Bölgesel Koordinatörü ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Su Ortaklığı Programı Vakıf Fonu için Teknik Danışman olarak çalıştı. Halen UNEP Küresel Eylem Programında atıksu yönetiminden sorumlu Program Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Blanca Jiménez Cisneros

UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü

Blanca Jiménez Cisneros

UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü

Dr. Blanca Jiménez Cisneros Meksika’daki Universidad Autonoma Metropolitana’da Çevre Mühendisliği lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Fransa’daki Ulusal Fen Bilimleri Enstitüsünde(INSA)su ve atıksu arıtımı konusunda tamamladı. Meksika’daki Uluslararası Su Birliğinin Başkanı, Meksika Bilimler Akademisinin Başkan Yardımcısı, Meksika Su Teknolojileri Enstitüsünün (IMTA) Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. Arjantin, Ekvator, Guatemala, Hindistan, Meksika, Nikaragua, İspanya ve Güney Afrika hükümetlerine ulusal atıksu arıtma programları ve suyun yeniden kullanımı konularında kıdemli uzman olarak danışmanlık yaptı. Başta Uluslararası Su Birliği Küresel Su Ödülü (2010), iklim değişikliği üzerine 4. IPCC raporuna katkılarından dolayı Nobel Barış Ödülü (2007) ve İsveç Kralı Majesteleri Carl 16. Gustaf tarafından verilen Polar Star Kraliyet Ödülü (2002) olmak üzere birçok önemli ödüle layık görüldü. 487’nin üzerinde bilimsel makale, kitap ve konferans bildirisinin yazarıdır. HalenUluslararası Hidroloji Programı (IHP) Sekreterliği ve UNESCO Su Bilimleri Direktörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Cumali KINACI

Genel Müdür, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)

Cumali KINACI

Genel Müdür, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)

Prof. Cumali Kınacı, 1975 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesinden 1980 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Programından 1982 yılında yüksek lisans, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Programından 1987 yılında doktora derecesini aldı. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında 1992 yılında doçent, 2003 yılında profesör olan Prof. Kınacı, Ekim-Temmuz 2010 tarihleri arasında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yaptı. 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Prof. Kınacı, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.

Danilo TURK

Başkan, Su ve Barış Küresel Üst Düzey Paneli

Danilo TURK

Başkan, Su ve Barış Küresel Üst Düzey Paneli

Danilo Türk, uluslararası hukuk profesörü ve insan hakları uzmanıdır. 2007-2012 yılları arasında Slovenya Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 1992-2000 yılları arasında Birleşmiş Milletler Slovenya büyükelçisi olan Prof. Türk, 2000-2005 yılları arasında Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 2016 yılında BM Genel Sekreterliği görevine aday oldu. Suyu potansiyel bir çatışma kaynağından işbirliği ve barış aracına dönüştürecek küresel bir yapı oluşturmak hedefiyle 16 Kasım 2015’te Cenevre’de kurulan “Küresel Su ve Barış Yüksek Düzeyli Paneli”nin (Global High Level Panel on Water and Peace)başkanlığına getirildi. Aynı zamanda New York Columbia Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Çin Renmin Üniversitesinde ders vermekte olan Prof. Türk, Slovence, İngilizce, Fransızca ve Sırp-Hırvatça konuşmaktadır.

Delphine CLAVREUL

Politika Analisti, OECD

Delphine CLAVREUL

Politika Analisti, OECD

Delphine Clavreul, OECD’nin Su Yönetişimi Programında Politika Analisti olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları çoklu yönetişim, paydaş katılımı, kapasite geliştirme ve su bütünlüğünü içine alan yönetişim konularıdır. Clavreul, iyi su yönetişimini destekleyen başarılı örneklerin paylaşıldığı uluslararası paydaş iletişim ağı ‘OECD Su Yönetişimi İnisiyatifi’ni koordine etmektedir. Bunun yanı sıra OECD’nin su yönetişimini ele alan çok sayıda raporuna katkı sağlamıştır. Clavreul, jeopolitika alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Doğan Altınbilek

Başkan Yardımcısı, Dünya Su Konseyi (WWC)

Doğan Altınbilek

Başkan Yardımcısı, Dünya Su Konseyi (WWC)

Prof. Dr. Doğan Altınbilek ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans, A.B.D. Georgia Institute of Technology’den Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri aldı. 1970 yılından bu yana ODTÜ ve Suudi Arabistan Kral Abdulaziz Üniversitesi’nde akademik görevlerde bulundu. 1996-2001 yılları arasında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında Ankara’daki IC Holding’in Enerji Grubu Başkanı ve aynı zamanda AES-IC İçtaş Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. “Su ve Yeşil Büyüme” projesi Yönlendirme Komitesi Eş-başkanı olarak görev yaptı. 2013-2015 yılları için IWRA Başkanı seçildi. Altınbilek, Uluslararası Su Enerjisi Birliği’nin (IHA) eski başkanı ve onursal üyesidir. Halen Dünya Su Konseyi’nin Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ergün ÜZÜCEK

Genel Müdür Yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Ergün ÜZÜCEK

Genel Müdür Yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Ergün Üzücek, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 1990 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. 1997 yılında DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığına atandı. 2003 yılında Japonya’da JICA tarafından organize edilen Baraj Mühendisliği ihtisas eğitimini tamamladı. 2005-2007 yılları arasında DSİ Barajlar ve HES Dairesinde Baraj Uygulama Projeleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılında DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında DSİ Barajlar ve HES Dairesinde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2015 yılları arasında DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı yaptı. Ergün Üzücek, 2015 yılından beri DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Hakkı Emre Yunt

Büyükelçi, Genel Müdür, T.C. Dışişleri Bakanlığı

Hakkı Emre Yunt

Büyükelçi, Genel Müdür, T.C. Dışişleri Bakanlığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Hakkı Emre Yunt,1985'te Dışişleri Bakanlığına girdi. Türkiye’nin ABD, İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diplomatik misyonlarında çeşitli düzeylerde görev yapan EmreYunt, 2007-2009 yılları arasında AB Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Türkiye’nin Katar Büyükelçisi olan Emre Yunt, Kasım 2013'ten itibaren Çok Taraflı Ekonomik İşler, Enerji ve Çevre Genel Müdürü olarak Dışişleri Bakanlığındaki görevine devam etmektedir.

Hasan Z. Sarıkaya

T.C. Eski Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı

Hasan Z. Sarıkaya

T.C. Eski Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı

Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya, 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu ve aynı yıl İTÜ İnşaat Fakültesine asistan olarak girdi. 1972’de Delft’te Altyapı Mühendisliği diplomasını aldı. 1974’te İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde doktorasını tamamladı. 1974-75 yılları arasında Delft Teknik Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1981-1990 yılları arasında Suudi Arabistan, Kral Abdulaziz Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Su Kaynakları ve Çevre Mühendisliği Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 1990 yılında profesör olarak döndüğü İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde, 1991-94 yılları arasında Bölüm Başkanlığı ve 2000- 2002 yılları arasında Anabilim dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1994- 2002 yılları arasında İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2010 yılları arasında ise Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini yürüttü. Çalışma alanları arasında; çökelme teorileri, atık suların denize deşarj sistemleri, deniz ortamı ve stabilizasyon havuzlarında koliform bakteri giderilmesi kinetiği, atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılması, ileri oksidasyon teknikleri, ileri arıtma teknikleri, su ve atıksu yönetimi, çevre yönetimi konuları bulunmaktadır.

Hüseyin SÖNMEZLER

Genel Müdür, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi

Hüseyin SÖNMEZLER

Genel Müdür, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Sönmezler, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürüdür. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Adana’da İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi olarak çalıştı. Bir süre İller Bankası Gaziantep Müdürü olarak da görev yapan Hüseyin Sönmezler, 2016 yılında GASKİ Genel Müdürü olarak atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir.

İlter Turan

Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA) Başkanı

İlter Turan

Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA) Başkanı

İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında Emeritus Profesördür. Mukayeseli siyaset, Türk siyasal hayatı ve dış politika alanında, kalkınma, demokratikleşme, siyasi partiler, siyasi kültür, su politikaları konularında çalışmaktadır. Daha önce Koç Üniversitesi (1993-1998) ve İstanbul Üniversitesinde (1964-1993)çalıştı, muhtelif Amerikan ve İngiliz üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinin rektörlüğüne atandı. 2000-2009 yılları arasında Türkiye Siyaset Bilimler Derneğinin başkanlığını ve Uluslararası Siyaset Bilimi Derneğinin başkan yardımcılığını ve 21. IPSA Dünya Kongresi (2009) program başkanlığını yürüttü. Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (IPSA) başkanı olan Prof. Turan, aynı zamanda çeşitli vakıf ve şirketlerin yönetiminde görev yapmaktadır.

İzzet Öztürk

Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi, İTÜ

İzzet Öztürk

Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi, İTÜ

İzzet Öztürk İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Profesörüdür. Bir dönem TÜBİTAK KAMAG GYK üyeliği de yapan Prof. Dr. İ. Öztürk, 2015’ten bu yana İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Su ve atıksu arıtımı, deniz kirliliği, bütünleşik su havzaları yönetimi, entegre katı atık yönetimi, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri, organik atık ve atıksulardan biyometan enerjisi geri kazanımı ile endüstriyel kirlenme kontrolü alanlarında uluslararası düzeyde uzmanlığı olan Prof. Öztürk’ün, ağırlıklı olarak uluslararası olmak üzere 200’den fazla bilimsel yayını, 14 kitabı ve çok sayıda araştırma/uygulama projesi raporu bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Su Birliği (IWA) üyesi ve İTÜ Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Öztürk, çok sayıda kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır.

Jean LAPEGUE

Kıdemli WASH Danışmanı, Action Against Hunger (ACF-Fransa)

Jean LAPEGUE

Kıdemli WASH Danışmanı, Action Against Hunger (ACF-Fransa)

Dr. Jean Lapegue su ve hıfzıssıhha sektöründe sahip olduğu 24 yıllık deneyimin son 17 yılında 49 ülkede, yaklaşık 8 milyon kişiye, her yıl su ve hıfzıssıhha hizmeti ulaştıran Action Against Hunger adlı sivil toplum kuruluşu adına çalışmaktadır. Dr. Lapegue, bir "İnsani Reform" projesi olan "Global WASH Cluster"da, WASH sektöründeki acil durum faaliyetlerinin yönetilmesinde görev almaktadır. Aynı zamanda, "Risk Altındaki Topluluklarda Su, Hıfzıssıhha, Hijyen" adlı kitabın da ortak yazarıdır. ACF Fransa'da kıdemli WASH danışmanı olan ve Global WASH Cluster projesinin Stratejik Danışman Grubunda yer alan Dr. Lapegue, Dünya Su Konseyinde guvernör vekilidir.

Klaus Töpfer

Kurucu Direktör, IASS Potsdam

Klaus Töpfer

Kurucu Direktör, IASS Potsdam

Almanya Postdam’da bulunan İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü (IASS)’nde 2010 ve 2015 yılları arasında icra direktörlüğü görevini yürüten Prof. Töpfer, halen aynı enstitünün onursal kurucu üyesidir. Töpfer, 1998 ve 2006 yılları arasında BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü ve BM Genel Sekreteri Başyardımcısı olarak görev aldı. Mainz, Frankfurt and Münster Üniversiteleri ekonomi mezunu olan Töpfer, 1965-1971 yılları arasında araştırma görevlisi olarak bulunduğu Münster Üniversitesi Mekânsal Araştırmalar ve Planlama Merkezi Enstitüsü’nde; Bölgesel Kalkınma ve Yer Seçimi konusunda doktorasını yaptı (1968).1972 yılından itibaren Hıristiyan Demokrat Birliği Partisi üyesi olan Töpfer, sırasıyla Çevre ve Sağlık Bakanı (1985-1987), Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanı (1987-1994) ve Bölgesel Planlama, İskân ve Kentsel Gelişme Federal Bakanı (1994-1998) olarak görev yaptı. Sürdürülebilirlik alanında çok sayıda ödülü bulunan Töpfer 1985 yılında Mainz İktisat Fakültesi onursal profesör unvanını aldı. Töpfer 2007 yılından itibaren Şanghay Tongji Üniversitesinde Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Profesörü, Landau Üniversitesi Frank-Loeb Enstitüsünde ise misafir öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Lütfü SAVAŞ

Belediye Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi

Lütfü SAVAŞ

Belediye Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi

Doç. Lütfü Savaş 1984 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında çeşitli illerde pratisyen hekimlik yaptı. 1996 yılında İstanbul Ok Meydanı Sosyal Sigortalar Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesine öğretim üyesi olarak girdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin Tıp Fakültesi kuruluşunda önemli önemli görevlerde bulundu. 2007 yılında Doçentlik unvanını alan Lütfü Savaş Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin aktifleşerek eğitime başlamasında öncü isimlerden biri oldu.2009 yılındaki yerel seçimlerde Antakya Belediye Başkan adayı olarak üniversitedeki görevinden ayrıldı. Doç. Lütfü Savaş, 29 Mart 2009 tarihinde belediye başkanı seçildi. Halen bu görevi sürdürmektedir.

Mara Tignino

Uluslararası Su Hukuku Platformu Koordinatörü, Cenevre Su Merkezi

Mara Tignino

Uluslararası Su Hukuku Platformu Koordinatörü, Cenevre Su Merkezi

Mara Tignino, Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kıdemli Öğretim Görevlisi ve Cenevre Su Merkezinde Uluslararası Su Kanunu Platformu Koordinatörüdür. Uluslararası çevre hukuku, uluslararası örgütler hukuku ve insan hakları hukuku dersleri vermektedir. Cenevre Su Merkezinde internet ortamında "Uluslararası Su Kanunu ve Sınıraşan Akiferler Kanunu" adlı kursu yürütmektedir. Bayan Tignino, devletler ve uluslararası örgütler için (Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, UNITAR, UNEP, UNDP ve AGİT) uzman ve hukuk danışmanı olarak görev yapmaktadır. İsviçre ve yabancı üniversiteler tarafından organize edilen uluslararası konferanslara düzenli olarak davet edilmekte ve Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da eğitimler vermektedir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Çevre Yasası Dünya Komisyonu üyesidir. Tignino, Cenevre Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsünden Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisans ve doktora derecesine sahiptir. Roma LUISS'te Siyaset Bilimi lisansını tamamladı ve Strazburg Politik Araştırmalar Enstitüsünden Avrupa Politika Çalışmaları Sertifikası aldı.

Murad Jabay BINO

İcra Direktörü, İslam Ülkeleri Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İletişim Ağı (INWRDAM)

Murad Jabay BINO

İcra Direktörü, İslam Ülkeleri Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İletişim Ağı (INWRDAM)

Çevre ve Su Kaynakları Yönetimi Uzmanı Dr. Bino, 1994 yılından bu yanaİslam Ülkeleri Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi İletişim Ağı (INWRDAM) İcra Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1972-1994 yılları arasında Ürdün Kraliyet Bilim Derneği Kimyasal Araştırma Merkezinde araştırmacılık ve yöneticilik yapmış, sonrasında yine aynı derneğin Çevre Araştırma Merkezinde yönetici olarak görev almıştır. Bilimsel dergilerde çevre ve su üzerinde yayımlanmış pek çok konferans ve araştırma makalesinin yanı sıra su kaynakları yönetimi üzerine kitapları bulunmaktadır. Ürdün kirlilik kontrolü projesinde uzman olarak çalışmış, Ürdün Çevre Koruma Kanunu’nun hazırlanması, su arıtma araştırmaları yürütücülüğü ile yine Ürdün’de faaliyet gösteren endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin tasarımında görev almıştır. 2000 yılından bu yana Ürdün, Lübnan ve Yemen’de atıksuyun yeniden kullanımına dair araştırmalar yapmaktadır.

Murray BURT

Kıdemli WASH Memuru, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Murray BURT

Kıdemli WASH Memuru, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Murray Burt (BEng, MSc, MICE), Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Pasifik ülkelerinde, devlet ve özel girişimde kazanılmış 20 yıllık danışmanlık deneyimine sahip lisanslı bir inşaat ve çevre mühendisidir. Halen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde (UNHCR) Su, Hıfzıssıhha ve Hijyen (WASH) konusunda kıdemli memur olarak çalışan Burt, dünyanın farklı bölgelerinde mültecilere sağlanan su, hıfzıssıhha ve hijyen hizmetlerini idare eden UNHCR WASH ekibinin yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Mutasem EL-FADEL

Öğretim Üyesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Mutasem EL-FADEL

Öğretim Üyesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Mutasem El-Fadel, Beyrut Amerikan Üniversitesi (AUB) Su Kaynakları Merkezinde yönetici ve profesördür. Ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin çevre korumaları alanında Dünya Bankası kıdemli danışmanıdır. Prof. El-Fadel, Amerikan Beyrut Üniversitesindeki görevinden önce ABD merkezli danışmanlık firmalarında on yıldan fazla bir süre çalıştı ve bu süre boyunca ABD Federal Mahkemesinde birçok çevre davasında bilirkişi olarak yer aldı. AUB’de göreve başladıktan sonra, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı, BM Proje Hizmetleri Ofisi, Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Birleşik Devletler Bilgi Ajansı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Kanada Uluslararası Kalkınma ve Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı, İsveç Uluslararası Su Enstitüsü, Almanya Uluslararası İşbirliği Derneği, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı ve Uluslararası Biosalin Tarım Merkezi ile birçok kurum, kuruluş, belediye, sivil toplum kuruluşu, yerel ve bölgesel firmalar tarafından desteklenen birçok projede kıdemli danışman olarak görev aldı.

Orhan ŞEFİK

Yönetim Kurulu Üyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Orhan ŞEFİK

Yönetim Kurulu Üyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Orhan Şefik, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) yönetim kurulu üyesidir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İHH İnsani Yardım Vakfında; yurt dışı mülteci çalışmaları, basın birimi, dış ilişkiler birimi Kafkasya - Orta Asya koordinatörlüğü, proje denetim ve değerlendirme birimi ile dış ilişkiler destek ve denetim biriminde görev aldı. Orhan Şefik, İHH İnsani Yardım Vakfı yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Olimpia NEGRU

Bakan Yardımcısı, Romanya Hükümeti Su ve Orman Bakanlığı

Olimpia NEGRU

Bakan Yardımcısı, Romanya Hükümeti Su ve Orman Bakanlığı

Osman ÇAKMAK

Müşavir, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Osman ÇAKMAK

Müşavir, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Osman Çakmak sırasıyla 19 Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu İnşaat Programını, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Programını, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Programını bitirdi. 1985-2000 yılları arasında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı’nda (Hakkari-Çorum-İstanbul) teknik eleman olarak görev yaptı. 2000-2009 yılları arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nde Atıksu Ruhsat ve Denetim teknik şefliği görevinde bulundu. Ayrıca bir dönem İSKİ ÇED Komisyonunda başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2009-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı’ında (Kırklareli-Çanakkale-İzmir) İl Müdürlüğü görevinde bulundu. 2011 yılında Orman Su İşleri Bakanlık Müşavirliğine atandı. 2011-2012 yıllarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sulak Alanlar ve Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığını yürüttü. 2012- 2015 yılları arasında Türkiye Su Enstitüsü’nde İdari ve Mali İşler Koordinatörü olarak görev aldı. Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşaviri olarak hizmet vermektedir.

Sadrettin KARAHOCAGİL

Başkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sadrettin KARAHOCAGİL

Başkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Sadrettin Karahocagil, GAP Kalkınma İdaresi Başkanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra Manchester Üniversitesinde ekonomi yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak çalıştı, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığında araştırmacı olarak görev aldı. 2002-2003 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığını yürüttü. 2008 yılından beri Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sema BAYAZIT

Başkan, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Kalkınma Bakanlığı

Sema BAYAZIT

Başkan, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, Kalkınma Bakanlığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1986 yılında mezun olan Sema Bayazıt, aynı bölümdeki yüksek lisans eğitimini 1989 yılında ve İngiltere Nottingham Üniversitesindeki doktora çalışmalarını 1997 yılında tamamladı. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde bir yıl asistanlık yaptıktan sonra 1989 yılında Uzman Yardımcısı olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) çalışmaya başladı. 1995 yılında planlama uzmanlığına atandı. Eylül 2003 - Mart 2008 arasında T.C.Lefkoşa Büyükelçiliği – Yardım Heyetinde Uzman Müşavir, 2009-2015 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Daire Başkanı olarak görev yaptı. Demografi, göç, kentiçi ulaşım, çevre, sürdürülebilir kalkınma, yerel yönetimler, iklim değişikliği, yeşil büyüme ve proje yönetimi konularında yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katıldı, bu konularda yayınlar ve tez danışmanlıkları yaptı, uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından 2010 yılında kurulan Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Seviyeli Panelinde danışmanlık yaptı. Temmuz 2015’ten beri Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Stefan UHLENBROOK

Koordinatör ve Yönetici, BM Dünya Su Değerlendirme Programı (WWAP), UNESCO

Stefan UHLENBROOK

Koordinatör ve Yönetici, BM Dünya Su Değerlendirme Programı (WWAP), UNESCO

Prof. Uhlenbrook, Kasım 2015’ten bu yana BM Dünya Su Değerlendirme Program Koordinatörlüğü (WWAP, UNESCO) ve İtalya Perugia’da Küresel Su Değerlendirme Program Ofisinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Daha önce UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsünde hidroloji profesörü olarak görev yapan Uhlenbrook, Akademi ve Öğrenci İşleri Genel Müdür Yardımcılığı (Rektör Yardımcısı) ve müdürlük görevlerinde bulundu. 2009 yılından bu yana Hollanda Delft Teknik Üniversitesinde deneysel hidroloji profesörüdür. Doktorasını Freiburg Üniversitesi, Almanya’da (1999) tamamlayan Prof. Uhlenbrook’un temel uzmanlık alanları; su değerlendirmesi, hidrolojik süreç araştırmaları, nehir havza modellemesi ve su kaynakları yönetimidir. Araştırma ve geliştirme projelerinin birçoğu Afrika ve Asya’daki farklı hidro-klimatik bölgelerde su döngüsü dinamiklerinin küresel değişimlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Uhlenbrook, bilimsel verilerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak etkin politika ve stratejilere dönüştürülmesi üzerine çalışmaktadır. Bu bağlamda, SDG 6 Su ve Sanitasyon başta olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) gerçekleştirilmesine yönelik çalışan üye ülkelere destek vermektedir.

Selçuk ÖZTÜRK

Uzman, Diyanet Vakfı, Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Selçuk ÖZTÜRK

Uzman, Diyanet Vakfı, Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Selçuk Öztürk, Diyanet Vakfı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yurtdışı (Ortadoğu ve Afrika ülkeleri) uzmanıdır. İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2013 yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt dışında icra ettiği başta Ramazan ve Vekaletle Kurban Kesimi Programları ile hayri ve sosyal projeler alanındaki çalışmaları yürütmektedir.

Therese Sjömander Magnusson

Direktör, Sınıraşan Su Yönetimi Bölümü, SIWI

Therese Sjömander Magnusson

Direktör, Sınıraşan Su Yönetimi Bölümü, SIWI

2013 yılında Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI)’nde çalışmaya başlayan Dr. Magnusson, Sınıraşan Su Yönetimi ekibinin direktörüdür. Aynı zamanda Paylaşılan Sular Ortaklığı (SWP) ile UNESCO himayesindeki Uluslararası Su İşbirliği Merkezi (ICWC)’nin direktörlüğünü üstlenmiştir. Sınıraşan sular alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla hükümetler ve kalkınma ortaklarını destekleyerek SIWI’nin su diplomasisi çalışmalarını yürütmektedir. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Stockholm Üniversitesi ile de çalışmalarda bulunmuş olan Dr. Magnusson, İsveç, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Sahra-altı Afrika ve özellikle Güney Afrika'da 15 yıllık deneyime sahiptir. İsveç Linköping Üniversitesinden doktora derecesine sahip olan Dr. Magnusson, İngilizce, İsveççe ve Portekizce konuşmaktadır.